Consultatie cohesiebeleid

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

De Europese Commissie presenteerde in mei haar voorstellen voor het nieuwe Cohesiebeleid na 2020. Met het cohesiebeleid wil Europa de welvaartsverschillen tussen regio's en lidstaten verkleinen en de ontwikkeling van de hele EU op lange termijn stimuleren.

Ook voor Vlaanderen is het cohesiebeleid van groot belang. Via het cohesiebeleid kunnen o.m. Vlaamse bedrijven en organisaties immers beroep doen op Europese subsidies. Deze kunnen dienen o.a. ter bevordering van de kenniseconomie en de uitbouw van de circulaire economie, maar ook om opleidingen te voorzien en jeugdwerkloosheid tegen te gaan enz.

Het staat buiten kijf dat de onderhandelingen over het nieuwe cohesiebeleid van groot belang zijn voor Vlaanderen. Om de Vlaamse standpunten te kunnen bepalen, is het voor ons belangrijk om de standpunten van uw organisatie te kennen. Indien we daarvan op de hoogte zijn kunnen we onze belangen beter verdedigen.

De Vlaamse Overheid geeft u daarom via deze bevraging de mogelijkheid om uw standpunten te delen omtrent de voorstellen van de Europese Commissie voor het toekomstige cohesiebeleid (2021-2027). Meer bepaald de voorstellen voor een verordening van het EU Parlement en de Raad betreffende:

Na het sluiten van de consultatieronde zal er een samenvattend verslag worden gemaakt, dat we delen met de beleidsmakers en de bevoegde beleidsmedewerkers. Zo kunnen zij de uitkomst van deze bevraging meenemen in de onderhandelingen over het nieuwe cohesiebeleid. Daarnaast publiceren we de uitkomst op de website www.fdfa.be van het departement Buitenlandse Zaken.

Onderaan krijgt u de kans om aanvullende documenten bij te voegen zoals bijvoorbeeld een standpuntbepaling, een analyse door uw organisatie of een Europese koepelorganisatie of elk ander relevant document.

Bij elke vraag is er de mogelijkheid om neutraal / geen mening te antwoorden. Gebruik deze optie dus indien deze vraag voor u niet van toepassing is. Maak zeker ook gebruik van de diverse mogelijkheden om uw keuze of uw mening toe te lichten.

Nadat u op opslaan hebt geklikt, ontvangt u een email met de door u ingevulde antwoorden. Kijk zeker ook in uw spambox, mocht u de mail niet meteen vinden. 

Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld. In het verslag zullen geen namen worden genoemd.

Voor vragen kan u mailen naar thomas.peeters@buza.vlaanderen.