Congres 'waarheidsbevinding in tijden van internationale crisis en conflict’

Project: Congres 'waarheidsbevinding in tijden van internationale crisis en conflict’

Begunstigde: Vlaamse Vereniging voor Onderzoeksjournalisten 

Bedrag: 20.050 euro

Duur: 6 - 7 november 2014

De Vlaamse Vereniging voor Onderzoeksjournalisten organiseert zijn jaarlijks congres rond het thema ‘waarheidsvinding in tijden van internationale crises en conflict’.  Het congres gaat door in Kortrijk op 6 en 7 november 2014.

De belangrijkste activiteit van de VVOJ is een jaarlijks congres voor zo’n 300 journalisten, dat alternerend plaatsvindt in Vlaanderen en Nederland. Gedurende twee dagen geven nationale en internationale sprekers lezingen, workshops en trainingen met als onderwerp onderzoeksjournalistieke methoden en technieken, ethische aspecten en mooi journalistiek werk.

In 2014 is de VVOJ jaar te gast bij de Hogeschool West-Vlaanderen, locatie Kortrijk, vakgroep Journalistiek. Het congresthema in 2014 is ‘waarheidsvinding in tijden van internationale crises en conflict’. De aanleiding voor deze keuze is de start van de herdenkingen rondom de Groote Oorlog in de eerste week van november, wanneer het congres plaatsvindt. De VVOJ wilt echter niet alleen stilstaan bij de rol van de journalistiek tijdens ’14-’18 maar juist ook de lijn naar (dreigende) conflicten van vandaag doortrekken. De journalistiek speelt immers een cruciale rol in de beeldvorming rondom internationale conflicten. Vlaamse en Nederlandse burgers willen goed geïnformeerd worden over de gebeurtenissen in Syrië, Oekraïne maar ook overzeese gebieden waar blauwhelmen uit België en Nederland betrokken zijn bij de handhaving van vrede en veiligheid. Een goed toegeruste journalistieke garde is hiervoor onontbeerlijk.