Compliance richtlijnen voor logistieke dienstverleners

Logistieke dienstverleners hebben een belangrijke rol in de handel van goederen, en dus ook van strategische goederen. Door hun specifieke positie in de logistieke keten ondervinden zij heel wat uitdagingen om exportcontrole systematisch georganiseerd te krijgen. 

Gezien de vele vragen die er bestaan over de handel in dual use goederen ontwikkelde de dienst Controle Strategische Goederen hierover verschillende korte infofiches, zowel in het Nederlands als in het Engels, om de compliance inspanningen van deze sector te ondersteunen.

Naast dual use goederen is het ook belangrijk om als logistieke dienstverlener aandacht te besteden aan de handel in militaire goederen. Meer informatie daarover kan u terugvinden op de volgende pagina: https://www.fdfa.be/nl/militaire-goederen. Belangrijk hierbij is dat naast de in- en uitvoer en overbrenging ook de doorvoer van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal of ordehandhavingsmateriaal vergunningsplichtig kan zijn (zie hierover de toelichting op deze pagina).