Compliance

De dienst Controle Strategische Goederen wil bedrijven, kennisinstellingen en logistieke dienstverlieners die in Vlaanderen gevestigd zijn ondersteuning bieden om interne maatregelen ter naleving van de exportcontrolewetgeving te ontwikkelen, te optimaliseren en/of verder uit te werken. Om deze reden ontwikkelde de dienst in het verleden een handige gids die in 2021 volledig vernieuwd is en voortbouwt op de Europese aanbevelingen. De Engelse vertaling is nu nog niet beschikbaar, deze wordt later gepubliceerd.

Een Internal Compliance Programme of ICP is een verzamelnaam voor interne bedrijfsmaatregelen die worden genomen opdat de handel conform de actuele regelgeving gebeurt. Het is een faciliterend instrument dat de nodige checks en controles inbouwt in de bedrijfsprocessen zodat steeds de controlewetgeving wordt nageleefd. Een ICP geeft de exporteur ook de mogelijkheid om proliferatierisico’s tijdig te detecteren en in te schatten. Daarnaast is een ICP een absolute voorwaarde om een globale exportvergunning voor dual-use goederen of om een voorafgaande machtiging (of certificaat van gecertificeerde persoon) te kunnen verkrijgen. Op deze pagina vindt u ook de vragenlijst die u moet indienen bij de aanvraag (of herevaluatie) van een voorafgaande machtiging of een certificaat van gecertificeerd persoon.

De ontwikkeling van een ICP is steeds maatwerk en een reflectie van de middelen en noden van de economische operator. Toch zijn er verschillende kernelementen die in elk ICP moeten beschreven staan. De concrete uitwerking van deze kernelementen zijn bedrijfsspecifiek. Deze kernelementen zijn o.a. een top-level management engagement, training en bewustmaking, archivering, documentatie en rapportering, evaluatie en audits en als belangrijkste het transactiescreeningsproces en -procedures. Dit ICP moet steeds gestoeld zijn op de Europese en nationale controlewetgeving. Al te vaak wordt een systeem aangekocht dat niet is aangepast aan de specifieke noden van de exporteur of dat enkel rekening houdt met bijvoorbeeld de Amerikaanse wetgeving.

De implementatie en het up-to-date houden van een ICP vergen een continue inspanning . Toch zijn er ook vele voordelen. Niet alleen draagt de het bedrijf bij aan de strijd tegen proliferatie van conventionele wapens of massavernietigingswapens, er kunnen ook efficiëntiewinsten worden geboekt. Door het bedrijfsproces in kaart te brengen en te stroomlijnen, minimaliseert het bedrijf het risico om betrokken te geraken bij malafide transacties en beschermt het de reputatie van het bedrijf, van Vlaanderen en van de Europese Unie.