Co-creatie: vernieuwende partnerschappen voor complexe uitdagingen

Tijdens de sessie co-creatie gaan we dieper in op het cocreatieve proces en de multi-actorpartnerschappen voor de realisatie van de Agenda 2030.

Complexe uitdagingen vragen om innovatieve en structurele oplossingen die bij voorkeur tot stand komen door co-creatie processen met een grote diversiteit aan actoren. Het uitgangspunt van co-creatie is een samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Elke actor draagt bij tot het proces vanuit zijn eigen expertise. 

Hoe ga je  aan de slag met een grote diversiteit aan actoren? Hoe doorbreek je de hulpbeweging van Noord naar Zuid en bouw je partnerschappen op een gelijkwaardige manier uit? Hoe ga je verder dan louter twinning of informatie-uitwisseling?

Deze sessie gaat door in het Nederlands.

eNSPIRED

De Antwerpse gemeente Zoersel en haar Beninse zustergemeente Bohicon ondertekenden in 2016 het burgermeesterconvenant. Samen stippelen ze een traject uit om klimaatactie te ondernemen.

Organisatie aan het woord: Gemeente Zoersel en Bohicon rond klimaatsverandering

De klimaatsverandering is in Bohicon veel zichtbaarder en tastbaarder dan in Zoersel. Door samen te werken rond klimaat geeft Bohicon de globale klimaatsverandering een gezicht.Beide partners wisselen ervaringen uit en nemen deel aan gezamenlijke vormingsmomenten. Het samen ondertekenen van het burgemeesterconvenant heeft ook een sensibliserende functie.

eNSPIRED

Organisatie aan het woord: VVOB

Dit programma van VVOB verspreidt interessante onderwijspraktijken die het Vlaamse beleid en de praktijk rond gelijke onderwijskansen een boost kunnen geven. eNSPIRED is onder andere een inspirerende beeldbank met onderwijspraktijken in het Zuiden. VVOB zet haar partners aan om rijk beeldmateriaal over gelijke onderwijskansen in het Zuiden te integreren in hun opdrachten in Vlaanderen. Door het gebruik van dit materiaal wordt meer Zuidperspectief gebracht in de werking van lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten.

Voedsel voor de Toekomst is een project waarbij 5 partners samen met jongeren op zoek gaan naar producten om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Organisaties aan het woord: KU Leuven, Colruyt Group, Rikolto, Hogeschool UCLL, Provincie Vlaams Brabant

Voedsel voor de Toekomst wil het debat aanvuren door wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, consumenten en organisaties samen aan tafel te zetten. Tegelijk willen de partners het debat letterlijk ‘voeden’ vanuit de praktijk door zelf 3 duurzame voedselketens op te zetten. Ze gaan op zoek naar lekkere en voedzame producten uit het Zuiden met een lage milieu-impact die tegelijk nieuwe kansen bieden aan de boeren die ze produceren.