Chileense president Bachelet ontvangt Leuvens eredoctoraat

  • 10 juni 2015

De Chileense President, mevrouw Michelle Bachelet, ontving op 10 juni een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. De Leuvense universiteit wil daarmee haar grote verdiensten in de verf zetten als voorvechtster van mensenrechten en gendergelijkheid.

Michelle Bachelet heeft daar gedurende haar hele politieke carrière altijd veel belang aan gehecht. Eerst als eerste vrouwelijke Chileens minister van landsverdediging. En ook later als President van Chili. Maar vooral in haar functie als directrice van het toen nieuwe VN-orgaan UN Women – dat gendergelijkheid en vrouwenemancipatie wereldwijd bevordert – heeft ze zich  sterk ingezet voor deze belangrijke principes.

Dit eredoctoraat voor president Bachelet is ook een illustratie van de goede relaties tussen Chili en Vlaanderen die reeds decennia bestaan. In 1995 ondertekenden beide regeringen een ruim samenwerkingsakkoord dat nog steeds actief is. De Vlaamse universiteiten werken sinds jaar en dag samen met Chili, vooral dan de KU Leuven en U Gent.

Minister-President Geert Bourgeois liet de Chileense President een brief bezorgen met felicitaties van de Vlaamse regering naar aanleiding van haar lauwering door de KU Leuven.

Lees meer over het eredoctoraat van KULeuven