CERF - VN noodhulpfonds

Het CERF heeft als doel om op een tijdige en betrouwbare manier steun te verlenen aan de slachtoffers van gewapende conflicten en natuurrampen. Door de algemene voorfinanciering dient het fonds geen officiële toezegging van de donoren af te wachten en kunnen de beschikbare fondsen flexibel ingezet worden. Zo kan het CERF al de eerste dagen volgend op de ramp optreden op het terrein. Naast de financiering van acute crisissen worden ook “vergeten” of “ondergefinancierde” noodsituaties ondersteund.

Vlaanderen draagt sinds 2011 bij aan dit structurele noodhulpfonds. Tussen 2011 en 2015 was de jaarlijkse bijdrage 300.000 euro. In 2016 heeft de Vlaamse Regering beslist om dit bedrag te verdubbelen naar 600.000 euro om meer invulling te geven aan een integrale noodhulpbenadering. Met een jaarlijkse bijdrage van 600.000 euro (40 % van het noodhulpbudget) aan CERF wil Vlaanderen op een structurele en efficiënte manier zijn noodhulpbudget inzetten voor de huidige humanitaire uitdagingen. De financiële ondersteuning van CERF ligt helemaal in de lijn van de internationale engagementen gemaakt op de World Humanitarian Summit en de principes van “Goed humanitair donorschap”.