Care Report legt ongelijkheid in zorg bloot

  • 29 juni 2018

Op 28 juni presenteerde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève het eindrapport van een wereldwijd onderzoek naar zorgeconomieën. Vlaanderen, dat al 25 jaar nauw samenwerkt met IAO, co-financierde het onderzoek. Algemeen Afgevaardigde Kris Dierckx woonde de lancering van het Care Report bij.

IAO onderzocht in meer dan 90 landen de zorgeconomie. Naast het in kaart brengen van de organisatie van de zorg, was een van de focuspunten van het onderzoek de aanhoudende verschillen op vlak van geslacht en achtergrond bij de uitvoering van betaalde en onbetaalde zorgtaken. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 75% van de onbetaalde zorgtaken uitgevoerd worden door vrouwen en meisjes. Dit vormt ook de voornaamste struikelblok voor deze meisjes en vrouwen om een carrière uit te bouwen.

Het onderzoek, opgestart in 2016, werd mee gefinancierd door Vlaanderen en past binnen de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en IAO waar de focus eveneens ligt op gelijke kansen en de rol van de vrouw in de samenleving.

IAO - rapport Care work and care jobs for the future of decent work

Samenwerkingsovereenkomst Vlaanderen – IAO

Algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Verenigde Naties in Genève