Capaciteitsopbouw "Natural Resources College" (NRC)

Tijdsduur: 2013-2015

Budget: 600.000

De Vlaamse Regering besloot een bijdrage toe te kennen aan het "Natural Resources College" (NRC) in Malawi. Dit opleidingsinstituut was reeds een partner van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het kader van het programma rond capaciteitsopbouw bij landbouwvoorlichters.

Duur en budget

Een bijdrage van 600.000 euro wordt aangerekend op de begroting van 2013. Het project gaat van start in het voorjaar van 2013 en zal 3 jaar duren.

Probleemstelling

NRC is een openbare instelling, waardoor enkel de lopende kosten van het college worden gedekt met overheidsgeld. Hierdoor is het zeer moeilijk om te investeren in de capaciteitsopbouw van het personeel en de verbetering van de infrastructuur. NRC is de enige instelling in Malawi die landbouwvoorlichters kan opleiden. Later worden deze studenten tewerkgesteld in het ministerie of in de private sector. De instroom aan studenten is bijzonder groot, waardoor de voorziene maximumcapaciteit van ongeveer 700 studenten ruim onvoldoende blijkt. Momenteel worden gemiddeld 1500 studenten ingeschreven. Omwille van deze redenen zet dit projectvoorstel in op de versterking van de institutionele capaciteit van dit opleidingsinstituut.

Partner

Natural Resources College (NRC)