Capaciteitsopbouw bij het nationale gezondheidsinstituut (INS)

Tijdsduur: 2012-2014

Budget: 689.755

Met deze ondersteuning wil de Vlaamse overheid bijdragen tot de uitwerking van een betere gezondheidszorg op basis van “Evidence-Based Medicine” (EBM). Daarvoor zal het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) te Antwerpen haar ervaring op het vlak van EBM delen met het Mozambikaanse "Institutio Nacional de Saúde" (INS).

Duur en budget

In 2012 werd voor dit drie jaar durende project 689.755 euro voorzien voor het INS en een bijdrage van 237.050 euro gaat naar het ITG.

Probleemstelling

EBM is voornamelijk gebaseerd op resultaten die  verkregen worden uit onderzoeken. Voor veel algemeen toegepaste behandelingen, vooral dan in de eerstelijnszorg, bestaat er echter weinig of zelfs helemaal geen wetenschappelijk onderzoek. Sinds de jaren ’90 is er op dit vlak sterke vooruitgang geboekt.

De ervaring in andere landen leert dat EBM een belangrijke factor kan zijn in de verbetering van medische zorgverstrekking. Mozambique heeft weinig tot geen ervaring met de EBM-praktijk. Nochtans is EBM een essentieel instrument  voor het informeren van het beleid en het adequaat inzetten van de schaarse middelen.

EBM kan ook in Sub-Sahara-Afrika leiden tot een belangrijke herbronning van de openbare gezondheidszorg en is meer dan ooit een noodzaak om het hoofd te kunnen bieden aan de immense gezondheidsproblemen die samengaan met armoede en ongelijkheid.

Uitwerking

De specifieke projectdoelstelling bestaat erin om de capaciteit van het "Institutio Nacional de Saúde" (INS) op te bouwen, via de ervaring van het Instituut voor Tropisch Geneeskunde (ITG).

Het "Institutio Nacional de Saúde" (INS) is het nationaal gezondheidsinstituut van Mozambique. INS doet aan beleidsonderzoek en geeft advies aan de Mozambikaanse overheid. Het hoofdkantoor van INS is gelegen in Maputo. INS heeft ook drie regionale onderzoekscentra (periferie van Maputo, Chókwè en Beira) en twee regionale laboratoria voor tuberculose (Beira en Nampula).

Partner

  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) - Antwerpen
  • Institutio Nacional de Saúde (INS) - Maputo