Brexit

Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk aan uit de Europese Unie te willen treden. Daarbij maakte de Britse Regering duidelijk dat het land in de toekomst geen deel meer zal uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie. Analyses van de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de studiedienst van de Vlaamse Regering en academische studies ter zake wijzen uit dat de impact van de brexit op Vlaanderen hoog zal zijn, niet in het minst mochten de onderhandelingen voortijdig afspringen. Vlaanderen neemt daarom een constructieve houding aan en wenst maximaal te wegen op de onderhandelingen zodat de schade voor onze regio ingedijkt kan worden.

Om te kunnen wegen op de onderhandelingen heeft de Vlaamse overheid haar prioriteiten voor de verschillende fases van de onderhandelingen geïdentificeerd in een visienota. Deze nota kan u hier vinden. Vlaanderen pleit consequent voor een handelsvriendelijke brexit en het sluiten van een omvattend en diepgaand handelsakkoord. Dit akkoord over de toekomstige relaties moet ook laagdrempelige samenwerking op vlak van andere domeinen toelaten zoals visserij, transport, energie, milieu, veiligheid, onderzoek en onderwijs. Het bewaren van een gelijk speelveld en billijke financiële bijdragen is daarbij onontbeerlijk.

Brexit: Vlaamse belangen en prioriteiten 2017