Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

Korte inhoud: Deze partnerschapsovereenkomst vormt een belangrijke stap in de versterking van de relaties tussen de EU en Armenië. De samenwerking met Armenië richt zich in het bijzonder op economische en bestuurlijke hervormingen om de weerbaarheid van het land te versterken en inclusieve economische ontwikkeling te stimuleren. De overeenkomst zal zorgen voor een nauwe en regelmatige dialoog die de bestaande samenwerking op verschillende vlakken moet verbeteren. 

Ondertekening: 24/11/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 29/06/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/07/2018

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/10/2021

Internationale ratificatie: 24/08/2020

Inwerkingtreding: 01/03/2021

pdf bestand1204_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (27.22 MB)

pdf bestand1204_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (226 kB)

pdf bestand1204_Advies Raad van State.pdf (190 kB)

pdf bestand1204_Advies SERV.pdf (332 kB)

pdf bestand1204_Decreet.pdf (219 kB)