Bouw van praktijk leslokalen en labo’s technisch onderwijs Mozambique (2009)

Project: de bouw van praktijklokalen ter versterking van het Mozambikaanse technisch onderwijs

Begunstigde: Sociëteit van de Salesianen van Don Bosco

Tijdsduur: 2009-2011

Budget: 1.800.000 euro

Na het einde van de Mozambikaanse burgeroorlog legden onder andere de Salesianen zich toe op de ontwikkeling van het technisch onderwijs. In 1994 ontstond het Salesiaans Netwerk voor Beroepsonderwijs (“Rede Salesiana de Formação Profissional em Moçambique”). De Salesianen ontwikkelden een netwerk van scholen en centra voor technisch onderwijs in heel het land.

In het kader van de hervorming van het technisch en beroepsonderwijs hebben het Mozambikaanse Ministerie van Onderwijs (MINED) en de Sociëteit van de Salesianen van Don Bosco een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst houdt in dat de Salesianen een opleidingscentrum voor leraren en managers van het beroepsonderwijs oprichten en dat MINED de lonen betaalt van de leraren.  De instellingen worden door de Salesianen beheerd en MINED geeft ondersteuning bij de dedouanering van de uitrusting die de Sociëteit importeert.

In 2006 richtte de Mozambikaanse overheid bij decreet het Hoger Instituut Don Bosco (ISDB) op. Het ISDB is een private instelling voor hoger onderwijs en heeft zijn zetel in Maputo. Het biedt driejarige opleidingen aan, die tot het diploma van bachelor in de pedagogie leiden. Sinds 2007 biedt het ISDB cursussen aan via afstandsonderwijs en sinds 2008 organiseert het ook klassikale opleidingen voor de leraren elektriciteit en mechanica.

Het geld van de Vlaamse overheid ging naar de bouw van praktijklokalen en laboratoria voor de opleidingen elektriciteit en mechanica. De door Vlaanderen gefinancierde praktijklokalen zullen gedurende 20 jaar ter beschikking staan van het onderwijs.

pdf bestandreportagem_fotografica_05-11-13.pdf (248 kB)