Bijkomende verplichtingen en documenten

Verplichtingen in het kader van de controle op het eindgebruik

In de sectie "Verplichtingen in het kader van de controle op het eindgebruik" vindt u meer uitleg over de verschillende verplichtingen en instrumenten die het Wapenhandeldecreet voorziet om bij voornamelijk bij uitvoer, doorvoer en overbrenging naar andere lidstaten van de EU informatie en garanties omtrent het eindgebruik van de goederen af te dwingen.

Het gaat daarbij achtereenvolgens over de volgende verplichtingen en instrumenten:

  • de verplichting tot mededeling van alle informatie over de eindgebruiker en het eindgebruik van de goederen in kwestie; 
  • de verplichte voorlegging van een verklaring van de eindgebruiker (en, indien van toepassing een internationaal invoercertificaat of een kopie van de invoervergunning);

  • de mogelijkheid of verplichting tot extra garanties voor het eindgebruik;

  • de informatieverplichting in geval van kennis over een wijziging van het doel of de bestemming of van de uitvoer van de goederen tijdens de looptijd van de vergunning.   

Bijkomende documenten bij een vergunningsaanvraag

In de sectie "Bijkomende documenten bij een vergunningsaanvraag" vindt u meer uitleg over vier types van documenten die u, naargelang het geval, bij de aanvraag van een vergunning aan de dienst Controle Strategische Goederen moet voorleggen.

Deze types van documenten zijn de volgende:

  • verklaring van de eindgebruiker;
  • (internationaal) invoercertificaat;
  • kopie van de invoervergunning van het land van bestemming;
  • titels van legaal bezit aanvaard door de dCSG. 

Rapportering over het gebruik van vergunningen

Personen die gebruikmaken van vergunningen moeten daarover rapporteren aan de dienst Controle Strategische Goederen. In de sectie "Rapportering over het gebruik van vergunningen" vindt u een uitgebreide toelichting bij uw verplichtingen op dit vlak.

Het gaat daarbij concreet over de volgende twee basisverplichtingen:

  • de verplichting om over alle zendingen op basis van een vergunning een “gedetailleerd en volledig overzicht” bij te houden;
  • de verplichting om aan de dienst Controle Strategisch periodiek een overzichtsrapport over te maken.