Bijdrage aan de ASWAp-SP via het "Multi Donor Trust Fund" Malawi (2012)

Project: de impact van het ASWAp-SP op voedselzekerheid en groei te versterken 

Begunstigde: Multi Donor Trust Fund

Tijdsduur: 2012

Budget: 5.300.000 euro

In Malawi worden in overleg met de donoren de nodige stappen gezet voor een vorm van sectorale budgetsteun binnen de sector landbouw. Deze zogenaamde ASWAp is nog niet operationeel, maar in afwachting werd het ASWAp-Support Programme reeds opgestart. De financiering van deze ASWAp-SP verloopt via een Multi Donor Trust Fund (MDTF) dat beheerd wordt door de Wereldbank. De Vlaamse overheid besloot in 2012 bij te dragen aan dit fonds.

De algemene doelstellingen van het ASWAp-SP zijn het verbeteren van de effectiviteit van de investeringen gericht op voedselzekerheid en duurzame groei in de landbouwsector en het versterken van de natuurlijke rijkdommen in de landbouw door het verdubbelen van het gebied waar aan duurzaam landbeheer gedaan wordt om ecosysteemdiensten en duurzame landbouwproductiviteit te verzekeren.

De doelstelling van het MDTF is om de impact van het ASWAp-SP op voedselzekerheid en groei nog te versterken.

Binnen de ASWAp-SP wordt gewerkt rond drie focusgebieden:

  • voedselzekerheid en risicobeheer
  • commerciële landbouw, agro-verwerking en marktontwikkeling
  • duurzaam land- en waterbeheer

Daarvoor wordt ingezet op twee essentiële ondersteuningsdiensten:

  • technologieontwikkeling en –verspreiding
  • institutionele versterking en capaciteitsopbouw

Onder de dienst technologieontwikkeling en -verspreiding valt ook de landbouwvoorlichting.

De Vlaamse overheid steunt al sinds 2009 het "Department of Agricultural Extension Services" (DAES) van het Malawische ministerie van landbouw en rond die periode werd ook een breed programma rond de problematiek van de landbouwvoorlichting opgestart. De behoefte aan verdere steun blijft echter groot. Recentelijk werd er in dit kader dan ook ondermeer bijkomende financiering verleend aan de NGO “Small Scale Livestock and Livelihoods Program”. Daarnaast krijgt "Agribusiness Systems International" (ASI) middelen om sms informatietechnologie te implementeren bij DAES en het "Natural Resources College" (NRC), waar landbouwvoorlichters hun opleiding krijgen, kan ook rekenen op extra budget.