Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend

Korte inhoud: Om de goede werking van ATHENA te kunnen waarborgen, zijn bepaalde voorrechten en immuniteiten noodzakelijk. 

Ondertekening: 28/04/2004

Bekrachtiging en afkondiging:02/06/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/07/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 30/09/2020

pdf bestand1179_Besluit in het Nederlands.pdf (183 kB)

pdf bestand1179_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (189 kB)

pdf bestand1179_Advies_Raad_van_State.pdf (93 kB)

pdf bestand1179_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (152 kB)

pdf bestand1179_Decreet.pdf (53 kB)