Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoersinspectie

Korte inhoud: Het verdrag zal een kader vormen voor de beoogde afstemming en samenwerking. In het verdrag worden het doel en de basisbeginselen voor de samenwerking vastgelegd. Het verdrag voorziet ook in periodieke actieplannen, die per periode de specifieke acties met betrekking tot de verschillende inhoudelijke aspecten van de samenwerking vastleggen.

Ondertekening: 03/10/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 22/01/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 10/02/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/05/2017

Inwerkingtreding: 01/06/2017

pdf bestand1106_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (980 kB)

pdf bestand1106_Ondertekende akte in het Frans.pdf (917 kB)

pdf bestand1106_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (278 kB)

pdf bestand1106_Advies van de Mobiliteitsraad.pdf (741 kB)

pdf bestand1106_Advies van de Raad van State.pdf (141 kB)

pdf bestand1106_Decreet.pdf (47 kB)