Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking

Korte inhoud: Dit Benelux-verdrag heeft tot doel een vernieuwing en actualisering tot stand te brengen in vergelijking met de Benelux-overeenkomst van 1986 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, gelet op de evolutie van de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de Europese Unie en de Raad van Europa.

Ondertekening: 20/02/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 26/06/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 16/07/2015

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/04/2018

Ratificatie: 27/04/2017

Inwerkingtreding: 01/05/2018

pdf bestand1082_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (83 kB)

pdf bestand1082_Ondertekende akte in het Frans.pdf (526 kB)

pdf bestand1082_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (322 kB)

pdf bestand1082_Gezamenlijk advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.pdf (431 kB)

pdf bestand1082_Advies van de Raad van State.pdf (84 kB)

pdf bestand1082_Decreet.pdf (34 kB)