Beheer van de klimaatsverandering (UNDP)

Tijdsduur: 2013

Budget: 1.250.000

Zowat 98% van de slachtoffers van klimaatrampen leeft in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zijn omwille van hun afhankelijkheid van landbouw en natuurlijke hulpbronnen immers zeer kwetsbaar voor veranderingen op het vlak van het klimaat. Tegelijk hebben arme landen ook minder mogelijkheden om zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit.

Duur en budget

De Vlaamse overheid investeert 1,25 miljoen euro in het beheer van de klimaatsverandering in Malawi.

Uitwerking

Het is de bedoeling om ontwikkelingslanden een snelle start te geven bij de uitvoering van adaptatie- en mitigatieactiviteiten. Mitigatie wil zeggen dat er acties worden ondernomen om de klimaatsverandering te verminderen. Adaptatie refereert naar het aanvaarden dat de klimaatsverandering een feit is en dat we onze levenswijze daaraan moeten aanpassen.

Met deze bijdrage wil de Vlaamse Regering de Malawische overheid de mogelijkheid bieden om zelf werk te maken van zowel adaptatie- als mitigatieactiviteiten en deze thema’s ook op te nemen in haar eigen ontwikkelingsplannen. Het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP) zal dit alles mee coördineren.

Partner

Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP)