Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 21/03/2014 en 27/06/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 26/06/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/07/2015

Internationale ratificatie: 01/02/2016

Inwerkingtreding: 01/09/2017

pdf bestand1097_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (22.04 MB)

pdf bestand1097_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (244 kB)

pdf bestand1097_Advies van de Raad van State.pdf (185 kB)

pdf bestand1097_Decreet.pdf (35 kB)