Akkoord tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 13/03/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 10/02/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/03/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/09/2017

Inwerkingtreding: 26/07/2017

pdf bestand1084_Ondertekende akte in het Engels.pdf (514 kB)

pdf bestand1084_Nederlandse vertaling van het akkoord.pdf (53 kB)

pdf bestand1084_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (248 kB)

pdf bestand1084_Advies van de Raad van State.pdf (81 kB)

pdf bestand1084_Decreet.pdf (72 kB)