Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen

Korte inhoud: Dit type overeenkomst regelt het vervoer over de weg van personen en goederen tussen beide landen, in transito over elkaars grondgebied en naar of vanuit derde landen.

Ondertekening: 14/07/1997

Bekrachtiging en afkondiging: 25/04/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/06/2014

pdf bestand956_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (374 kB)

pdf bestand956_Ondertekende akte in het Frans.pdf (311 kB)

pdf bestand956_Memorie van toelichting, voorontwerpen en ontwerp van decreet.pdf (303 kB)

pdf bestand956_Gezamenlijk advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.pdf (190 kB)

pdf bestand956_Advies Raad van State.pdf (163 kB)

pdf bestand956_Decreet.pdf (42 kB)