Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 24/04/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 03/06/2016

Inwerkingtreding: 01/01/2019

Publicatie decreet in Staatsblad: 07/07/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 27/12/2018

pdf bestand1092_Ondertekende akte in het Engels.pdf (281 kB)

pdf bestand1092_Nederlandse vertaling.pdf (254 kB)

pdf bestand1092_memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (199 kB)

pdf bestand1092_Advies van de Raad van State.pdf (150 kB)

pdf bestand1092_Decreet.pdf (77 kB)