Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimtevaartagentschap betreffende het centrum van het Europees Ruimtevaartagentschap in Redu

Korte inhoud: Het akkoord legt de voorwaarden vast waaronder België het terrein en de diensten ter beschikking stelt van het Europees Ruimteagentschap voor de uitvoering van zijn officiële activiteiten op het Belgisch grondgebied. 

Ondertekening: 24/05/2017

pdf bestand1171_Nederlandse vertaling.pdf (496 kB)

pdf bestand1171_Ondertekende akte in het Frans.pdf (2.5 MB)

pdf bestand1171_Agreement in English.pdf (2.46 MB)

pdf bestand1171_Advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie.pdf (105 kB)