Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek Polen inzake culturele en wetenschappelijke samenwerking

Korte inhoud: De Partijen zullen met het oog op de permanente vorming, de samenwerking ontwikkelen op de verschillende terreinen van de cultuur die van gemeenschappelijk belang zijn.

Ondertekening: 18/10/1974

Internationale ratificatie: 25/07/1975

Inwerkingtreding: 24/08/1975

pdf bestand505_Akte in het Nederlands en het Frans.pdf (86 kB)