Akkoord tussen de Regeringen van België en van Luxemburg, en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken betreffende de wederzijdse aanmoediging en bescherming van investeringen en bijhorend protocol

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 09/02/1989

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/10/1991

Internationale ratificatie: 22/06/1991

Inwerkingtreding: 13/10/1991

pdf bestand199_Vertaling akte en protocol in het Nederlands.pdf (540 kB)

pdf bestand199_Ondertekende akte en protocol in het Frans.pdf (208 kB)

pdf bestand199_Ondertekende akte en protocol in het Russisch.pdf (769 kB)