Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer

Korte inhoud: Verbeteren van de voorwaarden voor het vervoer van goederen en personen door gemeenschappelijke regels over alle vormen van wegvervoer.

Ondertekening: 25/04/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 25/04/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/08/2014

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/03/2016

Inwerkingtreding; 01/02/2016

pdf bestand1040_Ondertekende akte in het Engels.pdf (959 kB)

pdf bestand1040_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (175 kB)

pdf bestand1040_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (300 kB)

pdf bestand1040_Gezamenlijk advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.pdf (190 kB)

pdf bestand1040_Advies Raad van State.pdf (161 kB)

pdf bestand1040_Decreet.pdf (38 kB)