Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse aanmoediging en bescherming van investeringen en bijhorend Protocol

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 04/06/1984

Publicatie tekst in Staatsblad: 16/09/1986

Internationale ratificatie: 05/09/1986

Inwerkingtreding: 05/09/1986

Vervangen door Overeenkomst van 6 juni 2005

pdf bestand198_Ondertekende akte en protocol in het Nederlands.pdf (135 kB)

pdf bestand198_Ondertekende akte en protocol in het Frans.pdf (101 kB)

pdf bestand198_Ondertekende akte en protocol in het Chinees.pdf (729 kB)