Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek Hongarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 14/05/1986

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/09/1988

Internationale ratificatie: 23/08/1988

Inwerkingtreding: 23/09/1988

pdf bestand203_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (46 kB)

pdf bestand203_Ondertekende akte in het Frans.pdf (85 kB)