Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek betreffende de bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 24/04/1989

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/12/1992

Internationale ratificatie: 09/01/1992

Inwerkingtreding:13/02/1992

pdf bestand209_Vertaling van de akte en het protocol in het Nederlands.pdf (237 kB)

pdf bestand209_Ondertekende akte in het Frans + protocol.pdf (794 kB)