Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Turkije betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 27/08/1986

Publicatie tekst in Staatsblad: 09/10/1990

Internationale ratificatie: 04/04/1990

Inwerkingtreding: 04/05/1990

pdf bestand195_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.11 MB)

pdf bestand195_Ondertekende akte in het Frans.pdf (178 kB)

pdf bestand195_Agreement in English.pdf (187 kB)