Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka voor de aanmoediging en bescherming van investeringen, en wisseling van brieven

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 05/04/1982

Publicatie tekst in Staatsblad: 17/05/1984

Internationale ratificatie: 26/04/1984

Inwerkingtreding: 26/04/1984

pdf bestand285_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (161 kB)

pdf bestand285_Agreement in English.pdf (104 kB)