Akkoord tot financiering van een programma op het gebied van cultuur en opvoeding tussen de Verenigde Staten van Amerika, enerzijds, en België en het Groothertogdom Luxemburg, anderzijds

Korte inhoud: De partijen wensen hun onderlinge verstandhouding te versterken door een meer uitgebreide uitwisseling van kennis en beroepsbevoegdheden, in verband met onderwijs en opvoeding. Er wordt een stichtinq opgericht genaamd "United States Educational Foundation in Belgium".

Ondertekening: 08/10/1948

Inwerkingtreding: 29/12/1948

pdf bestand753_Akte in het Frans en Nederlandse vertaling.pdf (784 kB)