Agrobosbouw - CATSBanks project (ICRAF)

Tijdsduur: 2010-2013

Budget: 319.709,77

Via dit agrobosbouwproject zal het "World Agroforestry Centre" (ICRAF) een duurzame, kostenefficiënte manier uitwerken als bijdrage tot een grotere voedselzekerheid en armoedevermindering bij miljoenen landbouwfamilies in Sub-Sahara Afrika.

Duur en budget

Er werd in 2010 een subsidie van 319.709,77 euro toegekend aan het project "Community Agroforestry Tree Seeds Banks (CATS Banks): Building Agroforestry Scaling up Platform for Diversifying Livelihoods Opportunities in Malawi and Mozambique". Het project loopt af in 2013.

Probleemstelling

Vandaag leven twee derde van de inwoners van Sub-Sahara Afrika van de landbouw. Daarentegen wordt slechts een beperkt deel van de publieke uitgaven aan deze sector gespendeerd. Ongeveer 75% van de landoppervlakte is gedegradeerd en bodemerosie en waterschaarste zijn de belangrijkste oorzaken van een verminderde landbouwproductie. Omdat in zuidelijk Afrika aanhoudend aan landbouw is gedaan zonder aangepaste bodembeheersmaatregelen, leidt dit dan ook tot een steeds grotere uitputting van de bodem en erosie.

Zoeken naar duurzame en kostenefficiënte manieren om voedselzekerheid en armoedevermindering te verzekeren voor miljoenen landbouwfamilies in Sub-Sahara Afrika is een grote uitdaging. Een van die manieren is agrobosbouw. De definitie die ICRAF zelf gebruikt is: “Agrobosbouw is een verzamelnaam voor systemen van landgebruik waarbij houtige meerjarige gewassen bewust gebruikt worden op hetzelfde perceel als landbouwgewassen en/of -dieren, door ze ruimtelijk te combineren, na elkaar te laten volgen, ofwel beide. In agrobosbouwsystemen zijn er zowel ecologische als economische interacties tussen de bomen en andere delen van het systeem.”

Uitwerking

Aan agrobosbouw zijn verschillende voordelen verbonden.

Ecologische voordelen:

 • verbetering van de biodiversiteit
 • efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en bodemnutriënten
 • microklimaat voor de landbouwgewassen
 • hogere weerbaarheid tegen plagen en ziekten
 • bescherming tegen erosie en een verbeterde waterkwaliteit

Socio-economische voordelen:

 • diversificatie van het inkomen
 • risicospreiding (het inkomen hangt niet af van 1 monocultuur)
 • de productie van agrobosbouwsystemen is economisch voordelig door hogere opbrengsten en door de combinatie van kortetermijnopbrengsten met langetermijninvesteringen

In Malawi werd ervoor gekozen om het project op te starten in de districten Mzimba en Kasungu, waar VAIS reeds actief is. In Mozambique loopt het project in Tsangano en Angonia, twee districten in de provincie Tete, waar VAIS ook reeds geruime tijd projecten ondersteund.

Een van de grootste obstakels bij het toepassen van agrobosbouw is het tekort aan kiemplasma (zaden) in voldoende hoeveelheden op de juiste momenten. Het is hieraan dat het project een antwoord wil bieden. Het project heeft drie grote uitgangspunten:

 • wanneer meerdere toepassingsmogelijkheden van agrobosbouw geïntegreerd worden, kan dit het levensonderhoud van kleine boeren verbeteren
 • nieuwe manieren om zaadbanken te ontwikkelen (CATS banks) zullen het zaadtekort helpen oplossen, met als gevolg een opwaardering van de agrobosbouw
 • door een betere beschikbaarheid van boomzaad voor kleine boeren en kleine investeringen voor een beter verspreidingssysteem, zal agrobosbouw meer worden toegepast

Partner

World Agroforestry Centre (ICRAF)