Addendum bij de intentieverklaring tussen de Baskische Regering en de Vlaamse Regering van 1 juni 2015

Korte inhoud: Het addendum strekt ertoe de uitwisseling van goede praktijken ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid, beroepsopleidingen en het organiseren van permanente samenwerkingskanalen tussen beide regio's mogelijk te maken. 

Ondertekening: 08/04/2019

pdf bestand1225_Addendum MoU in het Nederlands.pdf (141 kB)

pdf bestand1225_Addendum MoU in het Baskisch.pdf (130 kB)

pdf bestand1225_Addendum MoU in het Spaans.pdf (134 kB)

Zie ook: https://www.fdfa.be/nl/intentieverklaring-gesloten-tussen-de-vlaamse-regering-en-de-baskische-regering