Addendum bij de intentieverklaring tussen de Baskische Regering en de Vlaamse Regering van 1 juni 2015

Korte inhoud: Het addendum strekt ertoe de uitwisseling van goede praktijken ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid, beroepsopleidingen en het organiseren van permanente samenwerkingskanalen tussen beide regio's mogelijk te maken. 

Ondertekening: 08/04/2019