Academische wereld & dual use exportcontrole - 21 november 2018 (Brussel)

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Background information and practical info about this event in English are available via the language button in the top-right corner of this page.

Kennisinstellingen bekijken dual use onderzoek vaak in de brede betekenis van het woord: welke (on)gewenste civiele en militaire toepassingen kunnen volgen uit het onderzoek in kwestie? Bovendien zijn de instellingen bezorgd over de publieke perceptie van onderzoek met militair potentieel. In de context van exportcontrole is de betekenis van dual use items beperkt tot de items die voorkomen in de Europese dual use regelgeving, meer bepaald Verordening (EG) nr. 428/2009, zoals gewijzigd.

Deze Europese dual use controlelijst bevat niet enkel nucleaire items en dus niet enkel nucleair onderzoek is betrokken. Onderzoek in bijvoorbeeld metaallegeringen, composieten, halfgeleiderelektronica, thermische camera’s, encryptie- en internetmonitoringsapparatuur, intrusiesoftware, pathogenen en toxines raken potentieel aan opgelijste (en dus vergunningsplichtige) goederen, software of strategische kennis. Bovendien maakt het toenemende interdisciplinaire karakter van onderzoek en onderwijs dat meerdere disciplines gezamenlijk betrokken zijn bij het genereren van wetenschappelijke output dat onder de controle op de handel in dual use items kan vallen.

Met dit outreach event wil de dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse overheid een stand van zaken geven over het huidige Europese dual use export controlesysteem, de bijbehorende uitzonderingen voor bepaalde types onderzoek en onderwijs, en over de aanvullende Vlaamse exportcontrole maatregelen. Het licht de beschikbare ondersteuning door de dienst Controle Strategische Goederen toe en organiseert een debat over de huidige export controle-uitdagingen voor individuele onderzoekers en instellingen.

Dit event is specifiek bedoeld voor onderzoekers, onderzoeksgroep managers en beleidsmakers van de Vlaamse kennisinstellingen. Inschrijvingen buiten deze doelgroep zijn afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

 

Plaats Brussel, Herman Teirlinckgebouw, zaal Toots Thielemans. Informatie over de bereikbaarheid van de locatie vindt u hier .

Duur 9u15 -13u20 met aansluitend walking lunch

Taal Engels

Programma

8u45 – 9u15               

Registratie en welkomstkoffie                                                              

 

9u15 – 9u20

Welkomstwoord

Ms. Julie Bynens (Secretaris-generaal Departement Buitenlandse Zaken)

9u20 – 9u50

Belangrijkste principes van dual use export controle en impact op het academisch werkveld

Dr. Johan Evers (dienst Controle Strategische Goederen)

9u50 – 10u20

Toelichting richtlijnen voor academisch onderzoek (VLIR brochure)

Prof. Dr. Johan De Tavernier (Katholieke Universiteit Leuven)

10u20 – 10u35

Vragenronde

 

10u35 – 11u05

Koffiepauze

 

11u05 – 11u35

Dual use regelgeving en specifieke bezorgdheden van de academische sector

Ms. Claire Gray (League of European Research Universities)

11u35– 12u05

Exportcontrole en onderzoeksfinanciering

Prof. Dr. Quentin Michel (Université de Liège)

12u05 – 12u40

Panelgesprek 1 – Exportcontrole uitdagingen voor universiteiten

Moderator Mr. Milan Godin (dienst Controle Strategische Goederen)

  • Dr. Katleen Janssen (Katholieke Universiteit Leuven)
  • Dr. Roberto Soprano (Vrije Universiteit Brussel)
  • Ms. Marianne De Voecht (Universiteit Antwerpen)
  • Dr. René Custers (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)

12u40 – 13u15

Panelgesprek 2 – Exportcontrole uitdagingen voor strategische onderzoekscentra

Moderator Dr. Johan Evers (dienst Controle Strategische Goederen)

  • Ms. Beatrijs Thomas (IMEC)
  • Dr. Branislav Aleksic (Fraunhofer-Gesellschaft)
  • Dr. Christos Charatsis (Joint Research Centre, European Commission)

13u15 – 13u20

Slotwoord

Mr. Michael Peeters (dienst Controle Strategische Goederen)

13u20 – 14u30

Walking lunch

 

         

Verslag

pdf bestandSummary report Dual-Use Export Controls Academia (Brussels - 21 November 2018) (563 kB)