Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag ter oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, tussen het Koninkrijk België en de Europese Ruimtevaartorganisatie inzake de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

Korte inhoud: De aanvullende overeenkomst verduidelijkt een aantal aspecten inzake de voorrechten en immuniteiten die vereist zijn voor het goed functioneren van het agentschap. Die voorrechten en immuniteiten worden toegekend in het belang van de onafhankelijkheid en de goede werking van het agentschap.

Ondertekening: 24/05/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 03/07/2020

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/07/2020

Publicatie tekst in Staatsblad: 25/11/2021

Inwerkingtreding: 01/12/2021

pdf bestand1170_Nederlandse vertaling.pdf (106 kB)

pdf bestand1170_Ondertekende akte in het Frans.pdf (698 kB)

pdf bestand1170_Agreement in English.pdf (663 kB)

pdf bestand1170_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (169 kB)

pdf bestand1170_Decreet.pdf (72 kB)