Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte

Korte inhoud: Aanvullend Protocol nr 5 bij de Herziene Rijnvaartakte inzake voorwaarden voor extrascheepsruimte

Ondertekening: 28/04/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 28/02/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/03/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 13/04/2004

Internationale ratificatie: 11/03/2004

pdf bestand342_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (152 kB)

pdf bestand342_Ondertekende akte in het Frans.pdf (161 kB)

pdf bestand342_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (247 kB)

pdf bestand342_Advies van de Raad van State.pdf (65 kB)

pdf bestand342_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (240 kB)

pdf bestand342_Decreet.pdf (87 kB)