Aanvullend Protocol n° 6 bij de Herziene Rijnvaartakte

Korte inhoud: Aanvullend Protocol nr 6 bij de Herziene Rijnvaartakte inzake strafmaat bij overtredingen

Ondertekening: 21/10/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 28/02/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/03/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 13/04/2004

Internationale ratificatie: 11/03/2004

pdf bestand343_Akte in het Nederlands.pdf (92 kB)

pdf bestand343_Akte in het Frans.pdf (423 kB)

pdf bestand343_Akte in het Duits.pdf (417 kB)

pdf bestand343_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (247 kB)

pdf bestand343_Advies van de Raad van State.pdf (65 kB)

pdf bestand343_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (240 kB)

pdf bestand343_Decreet.pdf (87 kB)