Aanvullend protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad

Korte inhoud: Het aanvullend protocol beoogt (a) de mensenhandel te voorkomen en te bestrijden, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de handel in vrouwen en kinderen; (b) de slachtoffers van mensenhandel te beschermen en bij te staan; en (c) de samenwerking tussen de partijen aan te moedigen.

Ondertekening: 12/12/2000

Bekrachtiging en afkondiging: 07/05/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 16/07/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 13/10/2004

Internationale ratificatie: 11/08/2004

Inwerkingtreding: 10/09/2004

pdf bestand478_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (151 kB)

pdf bestand478_Agreement in English.pdf (209 kB)

pdf bestand478_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (244 kB)

pdf bestand478_Advies van de SERV.pdf (55 kB)

pdf bestand478_Advies van de VLOR.pdf (5.37 MB)

pdf bestand478_Advies van de Raad van State.pdf (82 kB)

pdf bestand478_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (249 kB)

pdf bestand478_Decreet.pdf (72 kB)