Aanvullend protocol inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling van Nagoya - Kuala Lumpur bij het protocol van Cartagena inzake bioveiligheid

Korte inhoud: Het aanvullend protocol bevat internationale voorschriften en procedures op het gebied van aansprakelijkheid en herstel van schade aan biologische diversiteit die veroorzaakt is door veranderde levende organismen.

Ondertekening: 20/09/2011

Bekrachtiging en afkondiging: 04/04/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 08/08/2014

pdf bestand966_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (67 kB)

pdf bestand966_Akte in het Engels.pdf (1.31 MB)

pdf bestand966_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (305 kB)

pdf bestand966_Gezamenlijk advies van de SARiV en de Minaraad.pdf (498 kB)

pdf bestand966_Decreet.pdf (50 kB)