Aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest tot invoering van een systeem voor collectieve klachten

Korte inhoud: Aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest tot invoering van een systeem voor collectieve klachten (ETS 158)

Ondertekening: 14/05/1996

Bekrachtiging en ondertekening: 28/02/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/03/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 24/07/2003

Internationale ratificatie: 23/06/2003

Inwerkingtreding: 01/08/2003

pdf bestand157_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (31 kB)

pdf bestand157_Ondertekende akte in het Frans.pdf (107 kB)

pdf bestand157_Agreement in English.pdf (126 kB)

pdf bestand157_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (762 kB)

pdf bestand157_Kindeffectrapport.pdf (700 kB)

pdf bestand157_Advies van de SERV.pdf (84 kB)

pdf bestand157_Advies van de Raad van State.pdf (74 kB)

pdf bestand157_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (241 kB)

pdf bestand157_Decreet.pdf (82 kB)