Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of overheden

Korte inhoud: Het protocol verenigt de fundamentele principes van de grensoverschrijdende samenwerking van de territoriale gemeenschappen of autoriteiten en het stelt oplossingen voor die aangepast zijn aan de partijen. Dit protocol heeft bijgevolg als doel de juridische problemen die de kaderovereenkomst met zich meebrengt in intern recht, uniform te regelen.

Ondertekening: 25/07/1997

Bekrachtiging en afkondiging: 07/05/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 16/07/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 03/09/2009

Internationale ratificatie: 12/06/2009

Inwerkingtreding: 13/09/2009

pdf bestand349_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (116 kB)

pdf bestand349_Ondertekende akte in het Frans.pdf (146 kB)

pdf bestand349_Agreement in English.pdf (282 kB)

pdf bestand349_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (249 kB)

pdf bestand349_Advies van de SERV.pdf (51 kB)

pdf bestand349_Advies van de Raad van State.pdf (74 kB)

pdf bestand349_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (246 kB)

pdf bestand349_Decreet.pdf (71 kB)