9de werkprogramma met Letland ondertekend

  • 9 maart 2018

Op 9 maart werd in Riga het nieuw samenwerkingsprogramma voor de periode 2018 – 2021 ondertekend door secretaris-generaal Verlaeckt en de letse Vice-Staatssecretaris voor Europese Zaken lveiga Silkalna. Er zal worden samengewerkt op terreinen als economische ontwikkeling en handel, landbouw en milieu, mobiliteit en havens, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, jeugd, cultuur, welzijn en volksgezondheid. 

Op voorstel van de Vlaamse Landmaatschappij werd eveneens een tekst opgenomen die een samenwerking voorziet rond het natuurgebied en voormalig krijgsgevangenkamp Vloethemveld in West-Vlaanderen. Het is de bedoeling dat naast natuur, ook kunst en erfgoed aan bod komen in de samenwerking. Tegelijk zal aandacht worden besteed aan het verhaal van de Letse krijgsgevangenen.

Vloethemveld, oorspronkelijk een militair domein, werd op het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Britten gebruikt als krijgsgevangenenkamp. Een grote groep van deze krijgsgevangenen was afkomstig van de Baltische Staten. Velen van hen konden of wilden na de oorlog niet terugkeren naar hun land, gezien de inlijving van de Baltische Staten door de Sovjet-Unie. Uiteindelijk weken de meesten uit naar de Verenigde Staten of bouwden in Vlaanderen een nieuw leven uit. In de gemeente Zedelgem is zelfs een plein genaamd Brivibaplein; briviba is Lets voor vrijheid.

Vlaanderen en Letland werken samen sinds 1996; dit is het negende werkprogramma dat ondertekend werd.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regeing in Polen en de Baltische Staten