900 000 euro voor Vlaams IAO Trustfonds

  • 23 februari 2018

De Vlaamse regering keurde op 23 februari een bijdrage van 900 000 euro goed aan het Vlaams Trustfonds van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze subsidie maakt het mogelijk om in de periode 2018-2019 nieuwe projecten te financieren. Het Vlaams Trustfonds, opgericht in 2001, wordt op  tweejaarlijkse basis gefinancierd door de Vlaamse regering. Ook de voorbije jaren bedroeg de subsidie 900 000 euro.

Op 26 januari zijn de IAO en het Departement Buitenlandse Zaken nog samengekomen in Brussel om de samenwerking te bespreken tijdens de jaarlijkse Cooperation Review Meeting. Tijdens deze meeting werden nieuwe projectvoorstellen en lopende projecten besproken. Een van de projectvoorstellen die momenteel overwogen wordt voor financiering, richt zich op waardig werk op de theeplantages in Malawi.

Vlaanderen werkt sinds 1991 nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze VN-organisatie houdt zich specifiek bezig met arbeidsvraagstukken, zoals het promoten van waardig werk bij vrouwen en jongeren in Zuidelijk Afrika. De samenwerking tussen de IAO en Vlaanderen vindt zijn oorsprong in de gedeelde waarden van sociaal overleg en waardig werk.

Foto: Directeur-generaal van de IAO Guy Ryder & Kris Dierckx, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Verenigde Naties

International Labour Organization