8 jaar op rij grootste regionale donor VN noodhulpfonds

  • 8 december 2017

Op vrijdag 8 december kondigde Algemeen Afgevaardigde Geert De Proost de donatie van 600.000 euro aan het VN noodhulpfonds CERF aan. Voor het achtste jaar op rij is Vlaanderen hierdoor de grootste regionale donor. Met deze jaarlijkse bijdrage wenst Vlaanderen bij te dragen tot het structureel versterken van CERF.  

Sinds 2011 draagt Vlaanderen jaarlijks bij tot het VN noodhulpfonds. In 2016 besloot de Vlaamse Regering haar subsidie te verdubbelen. “We have doubled our annual contribution to CERF 2 years ago because of the increase of humanitarian needs around the world. Today we confirm this engagement and we hope new donors will also join our effort to realize a 1 billion fund,” zei Algemeen Afgevaardigde Geert De Proost tijdens de pledge in New York.

Het Central Emergency Response Fund van de Verenigde Naties (CERF) heeft als doel om op een tijdige en betrouwbare manier steun te verlenen aan de slachtoffers van gewapende conflicten en natuurrampen. De algemene voorfinanciering – waartoe deze Vlaamse bijdrage hoort - laat toe dat CERF niet moet wachten op fondsen na een ramp, maar zeer snel en flexibel kan inspelen op dringende humanitaire noden.

CERF - VN noodhulpfonds 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in de Verenigde Staten