4,5 miljoen € voor klimaatprojecten in Malawi en Mozambique

  • 17 november 2017

Op 17 november kende de Vlaamse Regering, op voorstel van Minister-president Bourgeois, 4,5 miljoen euro toe aan projecten van het Internationale Rode Kruis en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in Malawi en Mozambique. Beide landen bevinden zich in de regio waar de gevolgen van de klimaatsverandering het meest voelbaar zijn. Hierdoor komen de socio-economische leefomstandigheden van de bevolking nog meer onder druk te staan.

Het Rode Kruis Vlaanderen Internationaal ontvangt een subsidie van 2,5 miljoen euro. Dit om lokale afdelingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in Malawi en Mozambique te versterken en voor te bereiden op humanitaire noodsituaties veroorzaakt door de klimaatverandering.

De Wereldgezondheidsorganisatie krijgt een subsidie van 2 miljoen euro voor het versterken van de gezondheidszorg in Mozambique bij de aanpak van klimaatgevoelige ziektes, zoals cholera, gele koorts en malaria.

De Vlaamse noodhulp en ontwikkelingssamenwerking focust al enkele jaren op het verhogen van de klimaatweerbaarheid van onder andere haar partnerlanden in het Zuiden. Dit in combinatie met de algemene doelstellingen per partnerland op die terreinen waar we het verschil kunnen maken zoals klimaatadaptatie (Zuid-Afrika), landbouw (Malawi) en gezondheidszorg (Mozambique). Beide projecten kaderen ook binnen het Vlaamse engagement voor de internationale klimaatfinanciering.