4 groepen aanpak

 4-groepenaanpak


Groep I: goederen die geen dual use karakter hebben én die geen knipperlicht geven in de correlatietabel

Deze goederen vallen niet onder onze controlebevoegdheid. (Aan)vragen over deze goederen zijn onontvankelijk en worden niet verder behandeld.


Groep II: goederen die geen dual use karakter hebben, maar wel een knipperlicht geven in de correlatietabel

Deze goederen vallen niet onder onze controlebevoegdheid. Bij blokkering door de douaneautoriteiten, kunnen u of de douanier onze technische cel rechtstreeks contacteren, telefonisch of via ons algemeen e-mailadres: csg@buza.vlaanderen.

Om ballastblokkeringen te vermijden, voorziet onze dienst 1 uitzondering wanneer u onder dezelfde goederencode ook dual use goederen (groep III of IV, zie infra) uitvoert. In dat geval kan u voor de groep II-goederen een groep II – bevestiging aanvragen via het Digitaal Loket. Hierin bevestigt onze dienst louter dat deze goederen niet vergunningsplichtig noch proliferatiegevoelig zijn zodat de Belgische douaneautoriteiten deze goederen kunnen vrijgeven. Deze bevestiging geldt 3 jaar en kan vernieuwd worden. 

Wanneer onze dienst over nieuwe informatie beschikt in verband met de proliferatiegevoeligheid van de goederen kan de groep II – bevestiging vroegtijdig worden ingetrokken.

Opgelet, deze groep II – bevestiging is een gunst. Onze dienst heeft steeds het recht te weigeren een groep II – bevestiging af te leveren. U wordt in dat geval geïnformeerd dat geen verdere behandeling van uw aanvraag zal plaatsvinden.


Groep III: goederen met een dual use karakter die niet vergunningsplichtig zijn

Deze goederen zijn potentieel proliferatiegevoelig. Voor uitvoer van deze goederen naar een potentieel gevoelige bestemming en/of gevoelige bestemmeling/eindgebruiker kan een vrijgavebrief worden aangevraagd.  

Afhankelijk van de aangeleverde informatie over de transactie (af te leggen traject, bestemmeling/eindgebruiker, eindgebruik…) wordt beoordeeld of ook de transactie als geheel proliferatiegevoelig is of niet, dan wel of deze transactie ingaat tegen de geest van een geldend wapenembargo door te leveren aan een militaire eindgebruiker of voor een militair eindgebruik.

Indien onze dienst in het licht van deze criteria oordeelt dat geen verdere controle vereist is, zal een vrijgavebrief worden verleend. Is daarentegen verdere, grondigere controle vereist, dan zal onze dienst deze transactie onder vergunningsplicht plaatsen (catch-all) en u een catch-all brief bezorgen. In dit geval kan de transactie niet plaatsvinden zonder individuele vergunning. De procedure voor het verkrijgen van een individuele vergunning wordt automatisch geïnitieerd in het Digitaal Loket. U zal dan alle informatie moeten verstrekken die steeds vereist is voor het verkrijgen van een individuele vergunning (o.a. een origineel EUC). Een overzicht van deze vergunningsprocedure vindt u onder het luik ‘uitvoer van dual use goederen’.


Groep IV: opgelijste dual use goederen

Deze goederen kunnen alleen worden uitgevoerd met een voorafgaand toegekende uitvoervergunning. U dient steeds over een individuele of globale vergunning te beschikken. Meer info vindt u onder het luik ‘uitvoer van dual use goederen’.

diagram groepen aanpak