2021 update van de lijst van dual use producten

Vanaf 6 januari 2022 is de laatste update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik (dual use) van kracht. Deze aanpassing is gebeurd via Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1 van de Commissie van 20 oktober 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van producten voor tweeërlei gebruik.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is hier beschikbaar (in het Engels).

Er is nog geen geconsolideerde versie van Verordening (EU) 2021/821 beschikbaar. Wanneer u de tekst van Verordening (EU) 2021/821 raadpleegt, gelieve dus in herinnering te nemen dat de actuele tekst van de Bijlagen te vinden is in Verordening (EU) 2022/1.

Verordening (EU) 2021/821 is sinds 9 september 2021 de opvolger van de vorige dual-useverordening 428/2009. Een overzicht over de nieuwe dual use verordening vindt u hier op onze website .