2017 nieuw recordjaar voor Vlaamse export

  • 9 april 2018

In 2017 exporteerde Vlaanderen voor 317 miljard euro aan goederen, een absoluut record. Dit maakte Flanders Investment and Trade op 9 april bekend. 2017 noteert een stijging van 5% in vergelijking met het recordjaar 2016. De 317 miljard euro aan goederenexport staat gelijk aan 83,22% van de totale Belgische uitvoer.

Hoewel een record wordt opgetekend, moet vastgesteld worden dat Vlaanderen onder het gemiddeld groeipijl van de Europese Unie blijft (+7,53%). Dit betekent dat de Europese Unie, de belangrijkste afzetmarkt voor Vlaamse goederen, eveneens uit het dal van de crisis is gekropen en dat vele Europese lidstaten nu ook kijken naar een positieve handelsbalans. Dit vertaalt zich ook in de Vlaamse cijfers: 70% van de Vlaamse uitvoer is bestemd voor de Europese lidstaten. De Vlaamse exportgroei binnen de Europese Unie nam met 4,7% toe, waarbij meer dan 50% van de Vlaamse uitvoer bestemd was voor de buurlanden. Opvallend is dat de uitvoer naar het VK daalde met 0,4%. Waarschijnlijk ligt de verklaring in de verzwakte Britse Pond aangezien de brexit nog geen feit is.

Buiten de Europese Unie exporteerde Vlaanderen zeer sterk naar Zwitserland (+22,2%), Turkije (+18,9%) en Rusland (+11%). De export naar het Afrikaanse continent steeg met 13% terwijl de export naar Azië slechts met 3,7% steeg. De export naar de Verenigde Staten daalt met 13,9%, vooral inzake organische chemie en farmaceutische producten, terwijl de handel naar Canada met 23,2% toenam. De handel naar Brazilië nam zelfs met 40,44% toe en toont aan waarom een vrijhandelsakkoord met MERCOSUR deze afzetmarkt nog interessanter kan maken.

Vlaanderen blijft sterk in de afzet van chemische en farmaceutische producten, alsook in de export van transportmaterieel. Toch valt op dat Vlaanderen ook bijzonder sterk exporteert in minerale producten, kunststoffen en elektr(on)ische apparatuur.

De resultaten bevestigen de Vlaamse exportvisie waarbij ook blijvend getracht wordt buitenlandse markten makkelijker toegankelijk te maken voor de zeer competitieve Vlaamse exportproducten. CETA is voorlopig in werking getreden en de onderhandelingen met Mexico en MERCOSUR zijn in een eindfase beland. Vlaanderen hoopt ook op de snelle ratificatie van de akkoorden met Japan, Singapore en Vietnam en hoopt er tot slot op dat de handelsrelaties met de Verenigde Staten snel kunnen normaliseren.

Minister-president Bourgeois benadrukte nogmaals het belang van internationalisering van de Vlaamse economie, maar ook de nood aan diversifiëring, niet in het minst met het oog op brexit. De minister-president organiseert in dit kader op 17 april een tweede Brexit ronde tafel. “De eerste had plaats op 14 december 2016. Op die dag gaan we een aantal maatregelen voorstellen. Nu al wil ik beklemtonen dat het voor Vlaanderen essentieel is dat het Vlaamse standpunt ook het Europese standpunt wordt, met name het behoud van een nultarief na de brexit.” 

Flanders Investment and Trade